Reglement


Art. 1

De organisatie is in handen van de Stichting Paarden Promotie Zuid-Oost-Brabant (SPPZOB). Hierna te noemen de organisator .

Art. 2

Deelname is alleen voorbehouden aan paarden, welke zijn geboren in het jaar 2018. Kosten € 15,- per paard.

Art. 3

Elk paard moet zijn voorzien van een hoofdstelnummer, welk aan de eigenaar wordt verstrekt op het secretariaat van de wedstrijd, mits de eigenaar een volledig ingevuld deelnameformulier samen met een kopie van het stamboekpapier van het betreffende paard, voor vrijdag 15 januari 2021 heeft ingestuurd (en is ontvangen) naar het wedstrijdsecretariaat van de C.F.C..

Art. 4

Gezien het aantal paarden, dat deelneemt, wordt een strak wedstrijdschema gehanteerd en om te voorkomen, dat het nachtwerk wordt, zijn de deelnemers verplicht de aanwijzingen van de leden van de organisatie te allen tijde op te volgen.

Art. 5

Een jury, bestaande uit twee personen beoordeelt de paarden op galop, afdruk, techniek, vermogen en aanleg (2x). De score per onderdeel is tussen 0 en 10. Maximaal zijn dus 60 punten te verdienen. De uitslag van de jury is bindend en behoort volledig te worden geaccepteerd.

Art. 6

Bij ex aequo uitslagen in de wedstrijd geeft het cijfer voor aanleg de doorslag, daarna het cijfer voor techniek, dan afdruk en als laatste vermogen.

Art. 7

Het is toegestaan de paarden te voorzien van zgn. peesbeschermers aan de voorbenen. Strijklappen e.d. aan de achterbenen zijn NIET toegestaan.

Art. 8

De wedstrijd vindt plaats in manege Heijligers te Asten, alwaar een couloir wordt opgebouwd, voorzien van hindernissen met de afstanden: 6.00-6.60-7.10 meter.

Art. 9

Er is een prijzenschaal beschikbaar voor de wedstrijd. Eerste prijs € 500,- of een dekking van een springhengst, tweede prijs € 350,- derde prijs € 250,- vierde prijs € 150,- vijfde prijs € 100,- en zesde t/m tiende prijs € 50,-.

Art.10

De Stichting (SPPZOB) en/of organisatie en/of medewerkers van de organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken of schade aan mensen, paarden of materiaal, voor, tijdens of na de wedstrijd. Het deelnemen aan de competitie is geheel voor eigen risico. Paarden dienen correct te zijn ingeënt, bewijs van inenting dient op verzoek van de organisator te worden overlegd.

Art.11

De organisatie heeft het recht om foto’s en video’s van deelnemers en paarden die gemaakt zijn tijdens de wedstrijd te gebruiken. De deelnemer die zich inschrijft voor de wedstrijd geeft middels zijn/haar inschrijving toestemming om zijn/haar gegevens te publiceren op corstenfouragecompetitie.nl op startlijsten, uitslagen e.d.

Art.12

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.
Inschrijven