Reglement

Art.1
De organisatie is in handen van de Stichting Paarden Promotie Zuid-Oost-Brabant (SPPZOB). Hierna te noemen de organisator .

Art.2
Deelname is alleen voorbehouden aan paarden, welke zijn geboren in het jaar 2016. Kosten € 15,- per paard.

Art.3
Elk paard moet zijn voorzien van een hoofdstelnummer, welk aan de eigenaar wordt verstrekt op het secretariaat van de wedstrijd, mits de eigenaar een volledig ingevuld deelnameformulier samen met een kopie van het stamboekpapier van het betreffende paard, voor 01  januari 2019  heeft ingestuurd (en is ontvangen) naar het wedstrijdsecretariaat van de C.F.C.

Art.4
Gezien het aantal paarden, dat deelneemt, wordt een strak wedstrijdschema gehanteerd en om te voorkomen, dat het nachtwerk wordt, zijn de deelnemers verplicht de aanwijzingen van de leden van de organisatie te allen tijde op te volgen.

Art.5
Een jury, bestaande uit twee personen beoordeelt de paarden op galop, afdruk, techniek, vermogen en aanleg (2x). De score per onderdeel is tussen 0 en 10. Maximaal zijn dus 60 punten te verdienen. De uitslag van de jury is bindend en behoort volledig te worden geaccepteerd. De behaalde punten worden omgezet in plaatsingspunten. Plaatsingspunten worden toegekend tijdens de selectiewedstrijd en worden meegenomen naar de finale. De plaatsingspunten behaald in de finale tellen dubbel en zijn bij gelijke stand doorslaggevend. Het paard met de minste plaatsingspunten over beide wedstrijden is dus de winnaar van de Corsten BAM Vermeer Fourage Competitie 2019.

Art.6
Na de selectiewedstrijd wijst de organisatie de 25 hoogst geplaatste jonge springpaarden aan, welke mogen deelnemen aan de finalewedstrijd. Het is echter mogelijk, dat bij een ex aequo uitslag de organisatie besluit om 1 of 2 paarden meer door te verwijzen. Bij ex aequo uitslagen in de finale geeft het cijfer voor aanleg de doorslag, daarna het cijfer voor techniek, dan afdruk en als laatste vermogen.

Art.7
Het is toegestaan de paarden te voorzien van zgn. peesbeschermers aan de voorbenen. Strijklappen e.d. aan de achterbenen zijn NIET toegestaan.

Art.8
De wedstrijden vinden plaats in manege Heijligers te Asten, alwaar een couloir wordt opgebouwd, voorzien van hindernissen met de afstanden: 6.00-6.60-7.10 meter.

Art.9
Er is een prijzenschaal beschikbaar voor de finalewedstrijd. Eerste prijs € 400,-  of een rietje van Cornet Obolensky, tweede prijs € 300,- derde prijs € 200,- vierde prijs € 100,- vijfde prijs € 50,- en zesde t/m tiende prijs € 25,-.

Art.10
De Stichting (SPPZOB) en/of organisatie en/of medewerkers van de organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken of schade aan mensen, paarden of materiaal, voor, tijdens of na de wedstrijd. Het deelnemen aan de competitie is geheel voor eigen risico. Paarden dienen ingeënt te zijn tegen influenza, bewijs van inenting dient op verzoek van de organisator te worden overlegd.

Art.11

De organisatie heeft het recht om foto’s en video’s van deelnemers en paarden die gemaakt zijn tijdens de wedstrijd te gebruiken. De deelnemer die zich inschrijft voor de wedstrijd geeft middels zijn inschrijving toestemming om zijn gegevens te publiceren op corstenfouragecompetitie.nl op startlijsten, uitslagen e.d.

In het kader van de AVG Privacywet zullen de persoonsgegeven van de deelnemers uitsluitend gebruikt worden voor mailingen die betrekking hebben op de CorstenFourageCompetitie, CFC.

Art.12
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.