Inschrijfformulier 2020

Eigenaar

Adres

Postcode & Woonplaats

Telefoon

Emailadres

Schrijft zijn/haar paard in voor de Corsten - BAM Vermeer Fourage Competitie 2019.

Tevens verklaart hierbij ondergetekende zich te zullen onderwerpen aan het reglement voor deze avonden en de aanwijzingen van de organisatie te zullen opvolgen.

Naam v.h. paard

Levensnummer

Kleur

Fokker

Geslacht

Geb. datum

Vader

Moeder

Vader vd Moeder

Voor elk paard een apart inschrijfformulier gebruiken.

Voeg hieronder een kopie van het stamboekpapier van uw paard toe. U krijgt van ons tijdig bericht op welk tijdstip u wordt verwacht.

Men dient vooraf aan de eerste deelnemende wedstrijd contant te betalen bij afhalen van de nummers.

Uploaden kopie stamboekpapier paard